Rezidenz verwelkomt Johan Liebregts

Per 1 september is Johan Liebregts gestart als directeur van Rezidenz Development BV. Johan heeft ruime ervaring in projectontwikkeling en zal de komende tijd, in nauwe samenwerking met MRPD (Meijer Realty Partners Development) en BanBouw, de lopende projecten van Rezidenz oppakken en richting geven aan de nieuwe organisatie. Jack Aldenhoven namens BanBouw en Bart Meijer namens MRPD wensen Johan veel succes!

Johan Liebregts

Elke ontwikkeling die ik heb gerealiseerd is gestart met het centraal stellen van de consument. Een woning is pas goed als je er zelf zou willen leven, verblijven en wonen, met andere woorden willen resideren. Dat geldt niet alleen voor de woning maar ook voor de omgeving. Beide moeten in balans zijn. De filosofie van Rezidenz met als kernwoorden building. well. being. sluiten daar naadloos bij aan.