GLANSRIJK GESLAAGD!

Maandag 24 juni heeft Joost van der Hagen zijn afstudeerscriptie ‘Circulariteit, een lust of last voor projectontwikkelaars’ met verve gepresenteerd en met een 8 zijn studie Bouwkunde (Vastgoedatelier) aan de Avans Hogeschool afgerond. De afgelopen maanden heeft Joost hard bij Rezidenz gewerkt om inzicht te krijgen in de brede term circulariteit en de mogelijkheden voor circulair ontwikkelen voor Rezidenz te verkennen. En met succes!

De bouw is een van de grootverbruikers van grondstoffen. We moeten anders gaan denken om ook onze kinderen een toekomst te geven. Zoals Joost het mooi verwoorde is circulariteit nog een puzzel die moet worden gelegd, waarbij we pas bij de randstukken bezig zijn. Er is nog veel onduidelijk over de (on)mogelijkheden. Maar Joost heeft de gevolgen en wereldwijde problematiek in beeld gebracht en ons overtuigd dat we stappen moeten gaan zetten. Dat gaan we ook doen.

Joost, bedankt voor je inzet, gedrevenheid en bovenal ook je gezelligheid.