Uw privacy

Rezidenz hecht grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Uw gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor verkoopdoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het contactformulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Rezidenz en worden opgenomen in onze database.

Uw recht op privacy
Volgens de wet heeft u recht op informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens. Dat recht bestaat uit 4 onderdelen:

Recht op informatie
U hebt het recht om te weten wat we met uw gegevens doen. Dat hebben we hierboven beschreven;

Recht op inzage
U hebt het recht ons te vragen welke gegevens we van u hebben, waarom en wat we ermee doen. U hebt dan uiteraard ook het recht op een antwoord;

Recht op verwijdering en correctie
Als de gegevens die wij van u hebben niet kloppen of onnodig zijn, mag u ons vragen deze te corrigeren of weg te gooien;

Recht van verzet
U hebt het recht te eisen dat we uw gegevens niet gebruiken.

Dit is een korte samenvatting van uw rechten. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens leest u er meer over. Natuurlijk houden we ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Die kunt u hier nalezen.

Rezidenz Development B.V.
Parklaan 81B Eindhoven
5613 BB Eindhoven
T: + 31 (0)40 – 851 93 00

E-mail: info@rezidenz.nl
KvK: 63173328
BTW: 8551.23.655
IBAN: NL36ABNA0432385754