niet in een rechte, rigide lijn,
maar met ruimte om onderweg bij te sturen

Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat bij Rezidenz niet alleen om energieprestaties of uitstoot van CO2. Duurzaamheid is bij ons ook geen bijzonderheid, maar letterlijk een natuurlijk onderdeel in de conceptuele ontwikkeling van onze projecten. In belevingswaarde, gebruikerswaarde en in de toekomstwaarde. We voelen de verantwoordelijkheid dat de gebieden die we ontwikkelen er zowel esthetisch als gevoelsmatig aantrekkelijk uitzien, dat de mensen die er wonen, werken of recreëren zich er gelukkig voelen en zich welbevinden, er dat het gebied over 100 jaar nog steeds de waarde behouden heeft. Op een manier die goed is voor hen en het milieu.