een plek vinden en je veilig voelen

Onze naam

Rezidenz, afgeleid van resideren, betekent letterlijk: leven, verblijven en wonen. Misschien wel de meest betekenisvolle tijdinvulling van uw leven. De woning en woonomgeving vormt hierin het decor en wij geloven dat dit bijdraagt aan het welbevinden van mensen. Wij willen daarin graag een bron zijn. Mensen helpen bouwen aan dat ideaal. Dat is wat ons drijft bij de start van een gebiedsontwikkeling. Dat is onze stip aan de horizon, in drie woorden samengevat: building well being.